Instellingen

Hagehorst

Op nummer 65 van Denenburg is sinds 1979 het tehuis “Hagehorst” gevestigd. Een instituut voor slechthorenden, doven en mensen met een verstandelijke beperking. “Hagehorst” is één van de vestigingen van de landelijke Stichting Philadelphia Zorg. Grondlegger van deze organisatie is de heer J.J. Dondorp.

Ontstaan Philadelphia
Zorg voor deze groep mensen werd lange tijd door kerkelijke instanties verricht. Volgens de toen heersende opvattingen een zorg die zich liefst buiten de rest van de samenleving moest afspelen.
Na de Tweede Wereldoorlog echter kwam er een kentering in het denken over deze problematiek. Men wilde de kinderen dichterbij hebben en deel laten nemen aan de maatschappij.
Eerdergenoemde heer Dondorp kwam in actie en verenigde de ouders van deze kinderen in de Ouderenvereniging Philadelphia. Op 26 juli 1961 zette hij zijn handtekening onder de stichtingsakte.
Schaamte en schuldgevoel moesten worden overwonnen. Voor minder zwaar gehandicapten waren er de BLO-scholen en daarna de sociale werkplaats.
Kleinschaliger opvang werd ook voor de ernstiger gehandicapten een doel. Er was veel lobbyen voor nodig om de financiën rond te krijgen. Ook moest ervaring worden opgedaan met deze nieuwe vorm van zorgverlening.
Philadelphia heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een landelijk netwerk van huizen waarin doven, slechthorenden en verstandelijk gehandicapten een zo zelfstandig mogelijk bestaan kunnen leiden en wordt getracht hen uit hun isolement te halen. “Hagehorst” aan Denenburg (onderdeel van Philadelphia Zorg Haaglanden) is één van die huizen. Voor informatie kunt u terecht bij het Regiokantoor van Philadelphia, dat is gevestigd aan Het Kleine Loon nr 414 B in Den Haag.

hagehorst mariahoeve

“Hagehorst”
Met de bouw van het oude Hagehorst werd begonnen in 1978. De officiële opening vond plaats op 13 juni 1979.
De cliënten, zoals de bewoners worden genoemd, hadden vóór de uitbreiding van 2006, een slaapkamer en een gezamenlijke douche op de gang. Deze huisvesting voldeed niet meer aan de hedendaagse normen. Daarom besloot
eigenaar Woningcorporatie WoonInvest enkele jaren geleden opdracht aan Architectengroep Kok & De Haan B.V. uit Den Hoorn te geven tot uitbreiding van het complex. In twee haaks op elkaar staande blokken kwamen er 25 zorgeenheden met een woon- en een slaapkamer en een eigen entree. Op de begane grond werd een gezamenlijke woonkamer ingericht en een ontmoetingscentrum voor ouders en wijkbewoners.
Teneinde de sloop en de herbouw mogelijk te maken moesten de bewoners op 22 februari 2005 verhuizen naar een tijdelijk adres. Op 1 april 2005 kwamen de kranen, grijpers en bulldozers die met grof geweld het gebouw terugbrachten tot heuveltjes puin. De dag waar alle bewoners erg naar hadden uitgekeken werd 12 oktober 2006. Ze keerden terug naar Denenburg en keken vol bewondering naar hun nieuwe huisvesting, al was het wel even wennen.
De feestelijke opening vond op 22 juni 2007 plaats toen ook de inrichting geheel op orde was.

Veel aandacht wordt besteed aan de veiligheid van de bewoners. Zo bevinden zich flitslampen en trilkussens in de kamers om ook dove mensen te waarschuwen bij b.v. brandgevaar.

De leiding acht het haar taak de cliënten zo veel mogelijk te laten integreren in de omgeving. Er wordt geleerd een boodschap te doen in het Winkelcentrum Mariahoeve aan het Kleine Loo. Er is begeleiding op het gebied van logopedie en in gesprekken met horenden wordt zoveel mogelijk getracht de cliënten bij het gesprek te betrekken door gebarentaal. Ze worden ook gestimuleerd, waar dat maar kan, de stem te gebruiken door klanken na te bootsen. Naast horende begeleiders zijn er ook dove begeleiders. De allereerste bewoner van zo’n 27 jaar geleden woont er nog steeds.

Met dank aan Mw. Kristel Vlootman, Team Coördinator

No comments yet.

Add your response